Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Samen Doen! is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 
Vertrouwelijk
De formulieren en e-mails die u vanaf onze website verstuurt naar onze medewerkers, worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het privacyreglement van moedermaatschappij Yulius (geestelijke gezondheidszorg). Het privacyreglement is conform de Nederlandse wet- en regelgeving opgesteld.
 
Foto's op de website
De foto's die op deze website worden gebruikt houden geen verband met cliënten of medewerkers van Samen Doen!, tenzij dit er nadrukkelijk bij vermeld staat. Voor alle foto´s is toestemming verleend.

Informatie via externe links
Deze website bevat links naar websites van andere partijen. Wij bieden u deze links aan ter informatie. Wij hebben geen betrokkenheid bij deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten van deze partijen.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Op de inhoud van deze site heeft Samen Doen! het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van Samen Doen! is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren. Samen Doen! probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen. 
 
Webmaster website
Heeft u een opmerking of vraag over de website? Neemt u dan per e-mail contact op met de webmaster van onze website via info@samendoen-autisme.nl