Klankbordgroep ASSertief

Klankbordgroep voor mensen met autisme en hun familieleden

Samen Doen! vindt het belangrijk om producten te ontwikkelen waar zowel professionals als mensen met autisme graag mee willen werken. Daarom stimuleert Samen Doen! het betrekken van mensen met autisme en ervaringsdeskundigen vanaf een vroeg stadium in de productontwikkeling. Om dit goed te kunnen doen is een klankbordgroep opgericht: ASSertief. 

Taken van de klankbordgroep
Klankbordgroep ASSertief adviseert de gehele werkplaats. De taken van de klankbordgroep zijn: het waarborgen van het cliëntenperspectief bij de productontwikkeling, het adviseren bij de implementatie en over de vorm en inhoud van het op te richten ICT-platform. ASSertief leest mee, reflecteert, praat mee tijdens het ontwikkelproces en ondersteunt de werkgroepen bij het verzamelen van informatie door bijvoorbeeld het invullen van vragenlijsten, deelname aan groepsdiscussies of persoonlijke interviews.

Verschillende vormen van deelname aan klankbordgroep ASSertief
Deelname aan de klankbordgroep kan op twee manieren. We noemen dit de twee ‘ringen’ van de klankbordgroep. 

1e ring: deelnemers aan werkgroepen en nauw betrokken adviseurs
Deze deelnemers zijn regelmatig aanwezig bij vergaderingen, en praten actief mee bij het tot stand komen van de producten. De deelnemers zijn gekoppeld aan een vaste werkgroep. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. 

2e ring: een brede klankbordgroep - community
Deze deelnemers zijn niet gekoppeld aan specifieke werkgroepen, maar worden, veelal via e-mail, benaderd voor bijvoorbeeld het invullen van enquêtes, ontvangen verzoeken om deel te nemen aan groepsdiscussies of interviews. Deelnemers kunnen vooraf aangeven over welke thema’s zij willen meedenken. Zij geven gevraagd advies.

Wilt u/wil jij meedoen?
Heeft u autisme of bent u (1e graads-) familie van iemand met autisme? Wilt u met ons meedenken? Sluit dan aan bij ASSertief. Wij hebben u er graag bij! Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden. We vragen u hier enkele gegevens over uzelf in te vullen. Hierna ontvangt u een vragenlijst met daarin vragen over de thema's waarover u wilt meedenken. Daarna ontvangt u gedurende de looptijd van Samen Doen! af en toe van ons een verzoek om een vragenlijst in te vullen of bijvoorbeeld mee te praten in een groepsdiscussie. Ook wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van Samen Doen! en kunt u soms leuke dingen winnen. Denk aan kaartjes voor een congres of een mooi boek.
 
What's in a name?!
Wilt u weten waar de naam ASSertief vandaan komt? Lees het hier. Meer informatie over onze klankbordgroep? Bekijk de leaflet of neem contact met ons op.