Over Samen Doen!

In Samen Doen komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, cliëntenperspectief en beleid dichter bij elkaar door het delen, bundelen en verspreiden van kennis. Zowel een diversiteit aan professionals als ervaringsdeskundigen nemen deel aan deze werkplaats. Samen Doen! stemt haar programma af met Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut. ZonMw heeft voor beide werkplaatsen een subsidie toegekend.

De kennis over autisme bij professionals is gefragmenteerd. Ook is er onvoldoende afstemming tussen sectoren. Hierdoor verloopt de diagnostisering en begeleiding van mensen met autisme niet optimaal. Vooral tijdens transities tussen levensfases en/of levensdomeinen (zoals van thuis naar school of van school naar werk) lopen mensen met autisme vaak vast door suboptimale toeleiding door - en toerusting van - diverse professionals.

Missie
Onze samenwerking integreert en bevordert kennis van professionals door een duurzame verbinding tussen sectoren. De gebundelde kennis wordt landelijk beschikbaar gemaakt via een ICT-platform met daarop een geïntegreerd scholings- en uitwisselingsprogramma. Door samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs, beleid én cliënten willen wij de samenlevingsparticipatie van mensen met autisme optimaliseren.


Visie
In een maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, is ook participatie door mensen met een blijvende beperking als autisme een groot goed. De samenlevingsparticipatie van mensen met autisme dient geoptimaliseerd te worden door tijdens cruciale transities in de levensloop te voorzien in gedegen, handelingsgerichte diagnostiek en passende, evidence-based begeleiding. Begeleiding wordt ingezet vanuit diverse sectoren waarbij de persoon met autisme wordt voorbereid op en gesteund tijdens transities in de levensloop en daarmee participatie in de samenleving. 

Voor meer informatie,
download de leaflet.

Bekijk in deze leaflet een overzicht van alle werkgroepen van Samen Doen en Reach-Aut.

Aansturing Samen Doen!

Wie zijn wij. Samen Doen! is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De dagelijkse aansturing wordt gedaan door personen vanuit Yulius en Erasmus MC, de trekkende partijen van Samen Doen!  

Kirstin Greaves-Lord (Programmaleider)
Verantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en afstemming van de werkgroepen onderling en de verbinding met de buitenwereld, inhoudelijke afstemming werkgroepen, inhoudelijk sparringpartner trekkers


Barbara Brouwer (Programmacoördinator)
Verantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de werkplaats, monitoring en voortgangsrapportage, budgetbewaking, organisatie congressen, ondersteuning bij ontwikkeling eindproducten werkgroepen, verbinding naar cliëntenplatform en adviesgroep

Lees meer over de resultaten van Samen Doen!