Partners

De organisaties die deelnemen aan het project Samen doen! zorgen samen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven. 

In de academische werkplaats komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid dichter bij elkaar door het delen, bundelen en verspreiden van kennis. Zowel een diversiteit aan professionals als ervaringsdeskundigen nemen deel aan deze werkplaats. 

Hieronder vindt u de aangesloten partijen die samen Samen Doen! vormen. 

Accare
Albeda College
Autisme kenniscentrum
Autismenetwerk Zuid-Holland-Zuid
De Bascule
Boba
Capito Wonen
Centrum Autisme Rivierduinen 
Curium LUMC
Erasmus MC
GGz Delfland
GGz Eindhoven
’s Heerenloo
Horizon
IVA Wonen 
De Jutters
Karakter
Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam)
KU Leuven
Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
Maastricht University
Nationaal Autisme Congres
NVA
PAS Nederland
Radboud UMC
Riagg Rijnmond
Rutgers WPF
Stichting Harm J. Sipkema
Stumass
TNO
Trimbos Instituut
UMCG/Toegepast GezondheidsOnderzoek
Universiteit van Leiden
University College London (UCL)
UWV
VBTGG, autismevriendelijke tandheelkunde
Yulius
Yulius Prima Arbeidstoeleiding