Resultaten

Op deze pagina vindt u de resultaten van de werkgroepen.

Werkgroep vroegherkenning
- Alarmsignalen voor autisme opgenomen in het Van Wiechen Onderzoek
- website LNAJK
- Artikel Engagement, winter 2015, Vroegherkenning
- Poster Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016

- factsheet werkgroep vroegherkenning, november 2018

Werkgroep onderwijstransities
- website FLOW
- website Moving
- Artikel Engagement, winter 2015, FLOW
- Artikel "Let’s play (serious gaming): schooltransitiemanagement voor jeugdigen met een autismespectrumstoornis". Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 24(3), 69-74. (2015)
- lezing door projectcoördinator van FLOW (Kim Bul, MSc) over de mogelijkheden van serious gaming binnen de (geestelijke) gezondheidszorg (Erasmus MC, 18 juni 2015)
- Refereermiddag over kansen voor eHealth voor het onderwijs en de jeugdzorg (Hogeschool Rotterdam, 6 november 2014)
- Onderwijs verzorgd over kansen van eHealth voor minor GGZ van het Instituut voor Gezondheidszorg (2015).
- Poster Onderwijs Research Dagen;
- Presentatie Games voor Health Conference in 2015;
- Interview door Science Guide over schooltransitieproblemen bij kinderen met ASP;
- werkbezoek voor Rotterdamse wethouder Adriaan Visser en te gast bij ‘mid term review’ van het college van B & W, waarin we de potentie van serious gaming voor het preventielandschap in Rotterdam hebben kunnen benadrukken (mei 2016 )
- Filmpje over FLOW (vanaf 3.35 minuten), Open Rotterdam, 3 mei 2016
- Tweedelige documentaire OPEN Rotterdam over serious gaming voor kinderen met Autismespectrumproblematiek

- factsheet werkgroep onderwijstransities, november 2018

Werkgroep toerusting leerkrachten
-
Poster Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016

- factsheet werkgroep toerusting leerkrachten, november 2018

Werkgroep relationele vorming
- Blog Kirsten Visser voor LK-KJP, juni 2014
- Blog Gabrine Jagersma voor Pedactueel, mei 2015
- IMFAR, lezing over Ik Puber samen met Dr. Laugeson over PEERS, mei 2015
- Artikel Engagement, zomer 2015
- lezing tijdens Autismecongres over PEERS, 18 november 2015
- Poster Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016
- workshop PEERS tijdens Yulius wetenschapsmarkt, 14 maart 2016
- artikel Volkskrant, "Jeugd met autisme verdient de beste behandeling" (zie p. 8), 2 augustus 2016
- webpagina PEERS en studie ACCEPT
- poster Nationaal Autisme Congres, 24 maart 2017

- factsheet werkgroep relaties, november 2018

Werkgroep Arbeidsparticipatie
- lezing Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016
- Poster Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016
- Artikel Engagement, zomer 2016
- symposium SamenWerken met autisme, 4 april 2017
- Artikel Autisme Magazine, zomer 2017

- deelnameformulier arbeidsparticipatie, november 2018

- factsheet werkgroep arbeidsparticipatie, november 2018

Werkgroep Wonen
- presentatie Over wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. ('s Heerenloo, 2015)
- Poster Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016
- Rapport Autisme en Wonen, november 2016
- Artikel Good Autism Practice, november 2016
- Een ergotherapeutisch perspectief op wonen met autisme. Afstudeerscriptie Opleiding Ergotherapie, (juni 2015)
- Wonen met een kind met een autisme spectrum stoornis. Afstudeerscriptie Opleiding ergotherapie, (juni 2016)
- Studeren met autisme. Minoropdracht 2015-2016.

- factsheet werkgroep wonen, november 2018

Werkgroep zorgtransitie
- Transitiezorg en somatiek; Op Eigen Benen. Keynote speech, 1e Symposium Transitiepsychiatrie, 12 december 2014
- Presentatie resultaten enquete en start MILESTONE, Discussiegroep, NVVP Voorjaarscongres, 2 april 2015
- Presentatie transitie van kinder-naar volwassenenzorg: ervaringen uit de somatische zorg, NVVP Voorjaarscongres, 2 april 2015
- Keynote speech. Transitie van kinderzorg naar de zorg voor volwassenen: van onderzoek naar actie. Colloquium Kinder & jeugdpsychiatrie / psychologie Erasmus MC, 27 mei 2015
-Presentatie Transities in de zorg voor jongvolwassenen met autisme: de transitie van kinder- en jeugdpsychiatrie naar volwassenenpsychiatrie in Nederland, Congres Autisme: transities in de sociale context. 18 november 2015
- Factsheet Transitiepsychiatrie
- 2e Symposium Transitiepsychiatrie, 17 en 18 februari 2016
- poster Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016
- artikel WTA (samenvatting), december 2016   (Verwijzing volledig artikel: Beltman M.A.C., van Staa A.L. (2016) Ervaringen en aanbevelingen van jongeren met autisme, ouders, en professionals bij de transitie naar volwassenenpsychiatrie. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 15(4):144-153.)
- Artikel Transitiepsychiatrie in Nederland, Tijdschrift voor Psychiatrie, juni 2017

- factsheet werkgroep zorgtranstie, november 2018

Grip op gedrag

- factsheet Grip op Gedrag, november 2018


Algemeen
- Filmpje AutismeTV
- Samen Doen en Reach-Aut in Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA)
- Lezing Nationaal Autismecongres, 27 maart 2015
- Posterpresentatie Nationaal Autisme Congres, 11 maart 2016  
- Autisme magazine, voorjaar 2017
- Poster Hoe werken we effectief samen in interprofessionele teams, Nationaal Autisme Congres, 24 maart 2017