Updates

Blijf op de hoogte van Samen Doen! Schrijf u ook in voor de nieuwsbrief

Enquete over Zorgtransitie: overstap van Jeugd ggz naar Volwassenenzorg

Hoe verliep jouw overgang van de Jeugd GGZ naar de volwassenenzorg? Als jij vóór je 18e de diagnose autisme hebt gekregen, zijn we benieuwd naar jouw ervaringen

met deze overgang! Het invullen duurt slechts 10-15 minuten! Deel jouw ervaringen via:

https://limesurvey.hr.nl/index.php/483597?lang=nl

Mid-term voortgangsrapportage Samen Doen

In de zomer van 2016 diende Samen Doen de mid-term voortgangsrapportage in bij ZonMw. Lees de volledige rapportage hier

Resultaten enquête over transitiepsychiatrie verschenen in factsheet

Eind 2014, begin 2015 vulden meer dan 500 ggz-professionals een enquête in over hun ervaringen met transitiepsychiatrie. De totale resultaten zijn samengevat in een factsheet.


Engagement artikel: Vroegsignaleren en de sociale ontwikkeling stimuleren

In Engagement, het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) - editie winter 2015, verscheen een interview met Iris Oosterling over de nieuwe richtlijn in de Jeugdgezondheidszorg, de JGZ-richtlijn. Iris is trekker van de werkgroep Vroegherkenning van Academische Werkplaats Autisme Samen Doen. Lees het hele artikel.

Rapport: “Foto autismenetwerken en steunpunten autisme anno 2015”

“Hoe kan autisme-expertise goed georganiseerd en geborgd worden in het veranderde landschap van zorg en onderwijs?” Die vraag staat centraal in het project voor duurzame verankering autisme netwerken, dat MEE NL in 2016 en 2017 uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Als opmaat naar dat project voerde Vanuit Autisme Bekeken een onderzoek uit naar de huidige situatie, waarvan het rapport “Foto autismenetwerken en steunpunten autisme anno 2015” het resultaat is. Het rapport beschrijft de huidige situatie van de regionale autismenetwerken (voor zorg en ondersteuning) en de steunpunten autisme (voor onderwijs). Met de veranderingen in het sociale domein en het passend onderwijs staan deze bestaande structuren onder druk en is er een tendens tot een meer generalistische aanpak. Het rapport bevat de ervaringen én beelden over de toekomst. Het rapport is gebaseerd op gesprekken met coördinatoren van de netwerken en de functionarissen van (voormalige) steunpunten.

Autisme niet altijd levenslang

De diagnose PDD-NOS in de kindertijd zegt niet alles over hoe het kind zich na de puberteit ontwikkelt. 20 procent van de kinderen komt deze vorm van autisme te boven. Bij 40 procent van de kinderen met PDD-NOS gebeurt het omgekeerde: bij hen nemen de klachten na de puberteit juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC en de ggz-instelling Yulius.

Integrale aanpak autisme bespaart zorgkosten

Een integrale aanpak voor kinderen en volwassenen met autisme levert na vier jaar voor elke geïnvesteerde euro een besparing op van vier euro. Dat blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse in opdracht van de werkgroep Vanuit autisme bekeken.

Voortgangsrapportage Samen Doen!

Samen Doen!, Academische Werkplaats Autisme, is een jaar onderweg. In de voortgangsrapportage leest u een uitgebreide update over de inhoudelijke stand van zaken na een jaar samenwerken aan onze doelstellingen.  

Te vaak onjuiste diagnose bij autisme

Nog te vaak krijgen volwassenen met autisme eerst een verkeerde diagnose. Hierdoor duurt het langer voordat zij toegang krijgen tot de juiste hulpverlening en ondersteuning. 

Vertrek voorzitter Ellen Hoogervorst

Voorzitter Ellen Hoogervorst stopt per 1 november bij Samen Doen! – Academische Werkplaats Autisme. Ook haar functie als directeur Yulius Wijkgerichte Zorg legt Ellen neer. Ellen is sinds de start van de academische werkplaats intensief betrokken geweest bij Samen Doen!

Congres 'Autisme: transities in de sociale context' (18 november)

Yulius en Erasmus MC nodigen u uit voor een congres over Autisme, waarin praktijk en wetenschap bijeenkomen. Een congres over de uitdagingen bij de overgangen tussen levensfasen en levensdomeinen voor mensen met autisme.

Relaties en autisme

Vanuit de werkgroep Relaties is een artikel geschreven over vriendschappelijke en romantische relaties voor Engagement, het kwartaalblad van de NVA.

Inspirerende bijeenkomst Samen Doen! op 21 mei

Donderdag 21 mei vond de derde halfjaarlijkse bijeenkomst van Samen Doen! – Academische Werkplaats Autisme plaats. In Utrecht kwamen ruim 55 deelnemers van Samen Doen! bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Verhelderende film over de twee academische werkplaatsen autisme

AutismeTV heeft een zeer duidelijk filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wat de twee academische werkplaatsen allemaal doen. Bekijk het filmpje op http://autismetv.nl/

Samen Doen! blikt tevreden terug op het Nationaal Autisme Congres

Vrijdag 27 maart was het Nationaal Autisme Congres. De Academische Werkplaats Autisme was uiteraard aanwezig. Reach-Aut en Samen Doen! stonden samen op de informatiemarkt met een stand en gaven een lunchpauzelezing. Samen Doen! is tevreden over deze leerzame dag en trots op alle inspirerende nieuwe kennismakingen. 

Geen lentekriebels bij mensen met autisme?! Een misverstand!

Woensdag 2 april is het wereld autisme dag. Het thema is: ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel’, want er bestaat helaas nog altijd veel onbegrip rondom autisme. Er heersen ook veel onjuiste opvattingen. Bijvoorbeeld dat  mensen met autisme geen behoefte hebben aan intieme relaties. Maar niets lijkt minder waar!

Hoorcollege autisme door dr. Kirstin Greaves-Lord

Op 19 februari verzorgde Dr. Kirstin Greaves-Lord, programmaleider van Samen Doen!, een hoorcollege over autisme op de Hogeschool Rotterdam. 
    

Meld u nu aan voor klankbordgroep ASSertief!

Samen Doen! vindt het belangrijk om producten te ontwikkelen waar zowel professionals als mensen met autisme graag mee willen werken. Daarom stimuleert Samen Doen! het betrekken van mensen met autisme en ervaringsdeskundigen vanaf een vroeg stadium in de productontwikkeling. Om dit goed te kunnen doen wordt een klankbordgroep opgericht: ASSertief.

De achtergrond van ons logo

Veel streepjes, kleuren en vormen. Het logo van Samen Doen! is een bonte verzameling met een bijzondere achtergrond. 

Vrijdag 27 maart: Nationaal Autisme Congres in Rotterdam

Vrijdag 27 maart verwelkomen wij u graag op het 15e Nationaal Autisme Congres in De Doelen in Rotterdam. Samen Doen! is hier samen met Reach-Aut aanwezig. Wij verzorgen voor u een inspirerende lunchsessie. 

Welkom op de website van Samen Doen!

Sinds begin maart is de website van Samen Doen! live. Op deze website vindt u informatie en updates over onze academische werkplaats.