Updates

Blijf op de hoogte van Samen Doen! Schrijf u ook in voor de nieuwsbrief

Integrale aanpak autisme bespaart zorgkosten

Een integrale aanpak voor kinderen en volwassenen met autisme levert na vier jaar voor elke geïnvesteerde euro een besparing op van vier euro. Dat blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse in opdracht van de werkgroep Vanuit autisme bekeken.

Een integrale, 'levensbrede' aanpak is gericht op samenhang tussen verschillende levensgebieden en op continuïteit door de jaren heen. Voor kinderen met autisme betekent dat bijvoorbeeld dat ze hulp moeten krijgen om vaardigheden die ze opdoen op de ene plek, zoals samenwerken met klasgenoten, leren toepassen op een andere plek, zoals de sportclub.

Lees verder