Werkgroepen

Het kloppende hart van Samen Doen! is de werkgroepen. Zes hoofdwerkgroepen onderzoeken zes thema's die gericht zijn op de leeftijdsfases rondom belangrijke transities in het leven van iemand met autisme. Lees hier meer informatie over de werkgroepen.

Thema 1 Transitie Peutertijd - Van niet naar wel weten
- Werkgroep: Vroegherkenning
- Werkgroep: Vroegbehandeling

Thema 2: Transitie Kindertijd - Toerusting en toeleiding in het onderwijs 
- Werkgroep: Toerusting leerkrachten
- Werkgroep: Onderwijstransities
 
Thema 3: Transitie Adolescentie - een goede basis voor eerste intieme relaties door een gezonde psychoseksuele ontwikkeling
- Werkgroep: Relaties
 
Thema 4 Transitie (Jong)volwassenheid – het vinden en behouden van passend werk
- Werkgroep: Arbeidstoeleiding

Thema 5: Transitiefase: Wonen
- Werkgroep: Wonen
 
Thema 6 Transitie Zorg - Een goede overstap van zorg voor jeugd naar volwassenen zorg
- Werkgroep: Zorgtransities

Lees meer over de resultaten van Samen Doen!
Lees hier meer over de professionals uit onze werkgroepen (pdf)