Werkgroep ArbeidsparticipatieHet vinden en behouden van passend werk

In de jongvolwassenheid wordt het vinden en behouden van werk erg belangrijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Veel mensen met autisme beschikken over eigenschappen en kwaliteiten die (zeer) waardevol kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Desondanks hebben veel (jong)volwassenen met autisme geen passende arbeidsplaats, helemaal geen werk, of werken  ze ongewenst in een baan onder hun niveau.

Wensen en behoeften
Een niet (meer) passende baan verhoogt de kans op uitval. Om al deze redenen is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan arbeidstoeleiding en voorbereiding op (het vinden en behouden van) betaald werk voor jong(volwassenen) met autisme. Deze werkgroep brengt in kaart welke wensen en behoeften er leven onder (jong)volwassenen die op het punt staan toe te treden tot de arbeidsmarkt, of die werkzaam zijn in een minder passende functie. Welke vragen en wensen hebben zij op het gebied van arbeidstoeleiding en het behoud van werk. 

Daarnaast inventariseert de werkgroep welke kennis, netwerken, initiatieven er al zijn, en of deze werken, en wat de hiaten zijn. De werkgroep ontwikkelt een gids en een WerkWeb met daarin advies over de route van school naar betaald werk, inclusief een beschrijving van werkwijzen waarin GGZ, onderwijsinstanties, arbeidshulpverlening en de persoon met autisme zelf hierin geïntegreerd samenwerken.

Werkgroepleden
Cees Kan (trekker, Radboud UMC), Hanny Ebbers (trekker, Yulius Prima Arbeidstoeleiding), G. Marijnissen, H. Miedema, B. Linssen, Lujan Blankenstein, Jeanet Landsman, C. van Bostelen, L. Nguyen, J. van der Staaij, I. Beemster, C. van Putten, A. Manse, K. van den Bosch en Y. Canter Visscher. 

Meer informatie?

- Lees meer over deze werkgroep in de leaflet (pdf)
Lees meer over de resultaten van Samen Doen!
Lees meer over de professionals uit onze werkgroepen (pdf)
- Lees de laatste stand van zaken van deze werkgroep in de poster (pagina 'Downloads')