Werkgroep OnderwijstransitiesOntwikkeling professionaliseringsmethodiek voor docenten en jeugdprofessionals in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs om de begeleiding van jeugdigen met een autismespectrumstoornis en hun gezinnen bij de toeleiding naar voortgezet (speciaal) onderwijs in goede banen te leiden
 
De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor jeugdigen en hun ouders een bijzonder en spannend moment. Voor jeugdigen met een autismespectrumstoornis verloopt de overgang van de kleine en overzichtelijke basisschool naar de grote en voor hen onoverzichtelijkere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs helaas vaak problematisch. 

Overstap
Veel jeugdigen met een autismespectrumstoornis hebben moeite met anticiperen op, en zich aanpassen aan nieuwe situaties. Het is daarom van groot belang dat op de (speciale) basisschool programma’s worden ingezet die ertoe kunnen bijdragen dat een leerling met een autismespectrumstoornis goed voorbereid de overstap naar de school voor voortgezet (speciaal) onderwijs kan maken. Deze werkgroep werkt toe naar een professionaliseringsmethodiek voor docenten en jeugdprofessionals werkzaam in (speciaal) basis- én voortgezet onderwijs over de begeleiding van jeugdigen met een autismespectrumstoornis en gezinnen (systemische benadering: kindgericht + omgevingsgericht) bij de toeleiding (transitie) naar voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Deze methodiek baseren wij op een overzicht van:
- zowel het proces als de elementen waaruit een goede (warme) overdracht van po naar vo moet bestaan;
- een beschrijving van hoe je ouders en kind betrekt bij de transitie; 
- een beschrijving van hoe toegang tot (boven)regionale expertise te verkrijgen is als dat nodig is.

In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! hebben Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) en haar samenwerkingspartners van de Stichting Innovatie Alliantie subsidie ontvangen om een serious game te ontwikkelen voor jeugdigen met een autismespectrumstoornis op Rotterdamse scholen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van FLOW

Werkgroepleden
Chris Kuiper (trekker, Horizon en Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam), Patricia Vuijk (trekker, Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam), S. Pulinckx, B. Dubelaar, R. Vijverberg, Natasja van Lang, N. Tick, P. Spuijbroek, W. Mandy, Ber van der Stegen en S. van der Meijden.

Meer informatie?

- Lees meer over deze werkgroep in de leaflet (pdf)
Lees meer over de resultaten van Samen Doen!
Lees hier meer over de professionals uit onze werkgroepen (pdf)