Werkgroep Relaties



Onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van jongeren met autisme op het gebied van het opbouwen van vriendschappelijke en romantische relaties
 
Deze werkgroep is gericht op pubers met autisme en hun contacten en relaties met leeftijdsgenoten. In het bijzonder richt de werkgroep zich op de vraag in hoeverre en op welke manier jongeren met autisme ondersteuning wensen en ontvangen bij het opbouwen van vriendschappelijke en romantische relaties. Ondersteuning rondom dit thema vindt bij jongeren zonder autisme meestal plaats in het onderwijs via relationele en seksuele vorming. Voor jongeren met autisme is het bestaande reguliere lesmateriaal echter niet altijd afdoende geschikt qua inhoud of qua vorm.

Autismevriendelijk
De werkgroep brengt in kaart welke kennis en lesmaterialen met betrekking tot relationele en seksuele vorming er al bestaan in het regulier onderwijs en welk materiaal speciaal ontwikkeld is voor jongeren met autisme. Het bestaande lesmateriaal wordt beoordeeld op ‘autismevriendelijkheid’ qua inhoud en qua vorm. De werkgroep beschrijft daartoe criteria die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van lesmaterialen op autismevriendelijkheid. Bijvoorbeeld door te letten op in hoeverre teksten en afbeeldingen expliciet, concreet en ondubbelzinnig zijn en of bepaalde onderwerpen voldoende aan bod komen. Dit kunnen onderwerpen zijn die voor jongeren zonder autisme wellicht redelijk voor de hand liggen, zoals het belang van beleefdheid, persoonlijke hygiëne, enz., maar die voor jongeren met autisme ingewikkelder zijn, omdat hier veel ‘ongeschreven regels’ bestaan die hen vaak niet eerder expliciet uitgelegd zijn.
 
Aanvullend lesmateriaal
De werkgroep gaat vervolgens na in hoeverre voor ontbrekende onderwerpen binnen de reguliere lespakketten al materialen zijn ontwikkeld door professionals uit de ggz en/of speciaal onderwijs. Alle relevante informatie, documentatie en materialen wordt uitgewisseld en verzameld in een overzicht en databank. Vervolgens gaat de werkgroep, samen met professionals en cliënten, na of er onderwerpen over blijven die nog onvoldoende - of niet op een autismevriendelijke wijze - aan bod komen. Voor ontbrekende onderwerpen zullen materialen ontwikkeld worden die passen bij de leerstijl van jongeren met autisme. Ook wordt een leeswijzer bij alle materialen ontwikkeld. Tot slot wordt een toegangsportaal gemaakt naar de leeswijzer van alle beschikbare lesmaterialen inclusief de score op de mate van autismevriendelijkheid en naar het aanvullend ontwikkeld materiaal.

Werkgroepleden
Kirstin Greaves-Lord (trekker, Yulius / Erasmus MC), Kirsten Visser, S. Maris, W. van Berlo, S. van der Meijden, Gabrine Jagersma, Liesbeth Palit, J. Visser, A. Spek, J. de Winter, H. van der Stege, Marc Beek en W. Veenboer. 

Meer informatie? 

- Lees meer over deze werkgroep in de leaflet (pdf)
Lees meer over de resultaten van Samen Doen!
Lees meer over de professionals uit onze werkgroepen (pdf)
Lees de laatste stand van zaken van deze werkgroep in de poster (pagina 'Downloads')