Werkgroep Toerusting leerkrachten


 
Ontwikkeling scholingsmodule voor leerkrachten in opleiding en leerkrachten die al in de praktijk werken (nascholing)

Deze werkgroep beoogt een scholingsmodule te ontwikkelen voor leerkrachten i.o. (als onderdeel van PABO curricula) en een voor leerkrachten die al in de praktijk werken (nascholing). Het doel van deze scholing is de kennis en vaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten om de integratie van kinderen met autisme in het regulier basisonderwijs te bevorderen. Daarbij richten we ons op kennis over transities in het onderwijs (bijvoorbeeld van klas naar klas) en hoe die verlopen in de normale ontwikkeling, over hoe autismespectrumstoornissen zichtbaar kunnen zijn in de klas en op vaardigheden om maatwerk te leveren bij een kind met een autismespectrumstoornis en eventuele bijkomende gedragsproblemen in de klas. 
 
Principes
Aansluitend bij de ontwikkelingen binnen passend onderwijs, proberen we de kwaliteit van onderwijs en begeleiding aan kinderen met autisme op school te verbeteren. Daarvoor willen we leerkrachten leren problemen te signaleren en analyseren op basis van gedragstherapeutische principes. Daarnaast verzamelen we praktische tips in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum KJP, en beogen we te bouwen aan een optimaal klimaat in de klas. Met deze module verwachten we bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven door een betere relatie tussen leerkracht en kind/ouders en een passend leerklimaat voor het kind.

Netwerk
De werkgroep bestaat uit zorgverleners uit verschillende instellingen. Contacten met Pabo’s, studenten, leerkrachten en schoolbegeleiders vanuit het onderwijs worden gelegd. In het schooljaar 2014-2015 inventariseren we de wensen uit het onderwijsveld, bij leerlingen en ouders, kjp/jeugdggz instellingen en de recentste ontwikkelingen binnen Passend onderwijs. Daarnaast gaan we na wat er kan en nodig is binnen de opleiding voor leerkrachten. 

Tot slot inventariseren we in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum KJP de literatuur rond autismespectrumstoornissen in de klas en praktijkervaringen met ondersteuning van leerkrachten. In de tweede helft van 2015 ontwikkelen we een concept module op basis van alle verzamelde informatie, die we in de jaren daarna toetsen in de praktijk en bijsturen naar aanleiding van concrete ervaringen. 

Werkgroepleden
Annelies de Bildt (trekker, Accare), M. Neef, A. Monieurs, E. Luteijn, M. van de Wetering, A. Bieleman, M. Courtens, A. van Zijp en P. Spuijbroek. 

Meer informatie? 

- Lees meer over deze werkgroep in de leaflet (pdf)
- Lees meer over de resultaten van Samen Doen!
Lees meer over de professionals uit onze werkgroepen (pdf)
- Lees de laatste stand van zaken van deze werkgroep in de poster (pagina 'Downloads')