Werkgroep Wonen


 
Ontwikkeling van een WoonWijzer
 
Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) is partner in de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen. Mieke Cardol, Lector ‘Disability Studies; Diversiteit in participatie’ is trekker van de werkgroep Wonen: “Prettig wonen is geen bijzaak en geen luxe, maar noodzaak. Wonen betekent een plek hebben waar je je veilig voelt, een basis, waar je tot jezelf kunt komen, zeggenschap hebt en waar je vrienden ontvangt. Als je je thuis niet prettig voelt, dan kun je ook niet meedoen in de samenleving.” Een adequate woonplek is voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend. Om voorwaarden te verhelderen en realisatie van woonplekken te verbeteren zal de werkgroep een WoonWijzer ontwikkelen, die:

- bestaande en nieuwe kennis bundelt op overzichtelijke en toegankelijke wijze
- het belang beschrijft van een adequate woonomgeving voor welbevinden en participatie
- randvoorwaardelijke factoren inventariseert voor prettig, (al dan niet begeleid) zelfstandig wonen
- mogelijke oplossingen/alternatieven aanreikt voor een tekort aan woonplekken
- bruikbaar is voor mensen met autisme met verschillende ondersteuningsbehoeften, ook voor hen die geen professionele ondersteuning hebben
- bruikbaar is voor mensen met autisme in verschillende levensfasen en met verschillende gezinssamenstellingen

De WoonWijzer zal ook een link hebben met het gemeentelijke beleid; gemeenten en woningcorporaties zijn immers nauw betrokken bij het realiseren van adequate woningen voor mensen met autisme. In de werkgroep Wonen participeren PAS Nederland, het Radboud UMC, IVA Wonen/Stumass/Capito, Horizon Jeugdzorg, ’s Heerenloo Zorggroep, de Sipkema Stichting, Yulius en Kenniscentrum Zorginnovatie.

Werkgroepleden
Mieke Cardol (trekker, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam), Gemmy Peters, Renee Dijkhuis, I. Bramsen, P. Blankert, M. Vernoy, Mitzi Waltz, Kurt Joseph, M. van Maaren en Marian Hansen. 

Meer informatie?

- Lees meer over deze werkgroep in de leaflet (pdf)
Lees meer over de resultaten van Samen Doen!
Lees meer over de professionals uit onze werkgroepen (pdf)
Lees de laatste stand van zaken van deze werkgroep in de poster (pagina 'Downloads')