Werkgroep ZorgtransitiesOntwikkeling TransitieWijzer voor autismespectrumstoornissen
 
Psychiatrische stoornissen zoals autisme houden niet op bij het bereiken van de volwassenheid, maar de gespecialiseerde zorg voor deze jongeren stopt wel bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Deze leeftijdsgrenzen zorgen voor een breuk in de zorgverlening die leidt tot slechtere uitkomsten en uitval uit zorg. De verschillen tussen benadering, werkwijzen en behandeling tussen beide sectoren zijn enorm, waardoor jongvolwassenen met autisme tussen wal en schip kunnen vallen. Er is niet alleen een organisatorische scheiding aanwezig tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassen psychiatrie, maar ook zijn er vaak grote verschillen in benadering, aandachtsgebieden en behandeling. Dit alles belemmert continuïteit van zorg op een cruciaal moment in het leven.

Effectieve interventies
In Nederland staat de aandacht voor deze transitie in zorg in de psychiatrie nog in de kinderschoenen. De ervaringen met deze overgang van jongeren met autisme, hun ouders en zorgverleners zijn nog niet onderzocht en we weten nog weinig over effectieve interventies voor transitie in zorg bij autisme. Onze werkgroep bundelt daarom de krachten van verschillende onderzoeksgroepen die aan dit thema werken met de directe input van mensen die tegen problemen met deze overdracht aanlopen: professionals en patiëntenvertegenwoordigers.

Uiteindelijk doel van deze werkgroep is om kennis uit de praktijk en eerste resultaten uit onderzoek te bundelen in een nieuwe zorgstandaard (TransitieWijzer voor autismespectrumstoornissen) en een Toolkit te ontwikkelen met bruikbare interventies. De komende maanden starten we met verkennend praktijkgericht onderzoek, waarbij minorstudenten van Hogeschool Rotterdam ervaringen van jongeren met autisme, ouders en zorgverleners bij verschillende GGZ-instellingen gaan onderzoeken. Ook staat er binnenkort een online enquête op stapel onder professionals om hun visie in kaart te brengen. Leden van onze werkgroep dragen ook actief bij aan het Symposium over Transitiepsychiatrie op 12 december 2014.

Werkgroepleden
AnneLoes van Staa (trekker, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam), 

Meer informatie? 

- Lees meer over deze werkgroep in de leaflet (pdf)
Lees meer over de resultaten van Samen Doen!
Lees hier meer over de professionals uit onze werkgroepen (pdf)